facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami
By Joanna Borowiecka 21.11.2019 05:46 Komentarze
Zapraszamy na terapię sensoryczną dzieci w soboty od godziny 9.00 do 14.00 
Co to jest Integracja Sensoryczna?
Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod
stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:
umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy,
trudności z utrzymaniem równowagi);
 
problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
opóźnionego rozwoju mowy;
opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);
nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna)
Wykorzystywana w odniesieniu do dzieci z :
•zespołem kruchego chromosomu X;
•niepełnosprawnością intelektualną;
•mózgowym porażeniem dziecięcym;
•zespołem Downa;
•innymi sprzężonymi zaburzeniami;
•grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych
•wczesnym wspomaganiu sensomotorycznym
Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej - 200 zł
Terapia metod Integracji Sensorycznej- 90 z za 50 min.

Post Comments

* wymagane pola