facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami

Badania DNA na ustalenie ojcostwa

BADANIA DNA NA OJCOSTWO
ZIELONA GÓRA

testy DNA na ojcostwo zielona góra

badania DNA na ustalenie ojcostwa zielona góra

Oferujemy następujące badanie:

prywatny test ojcostwa

anonimowy test ojcostwa

sądowe ustalenie ojcostwa

test ojcostwa na etapie ciąży

Informacja i umawianie wizyt pod numerem telefonu: 665761161

 Wyobraźmy sobie sytuację, w której kobieta jeszcze przed formalnym zakończeniem małżeństwa pozostaje już w nowym związku, nadto spodziewa się dziecka swojego partnera, a termin porodu przypada jeszcze w okresie trwania małżeństwa. Jak w takim przypadku przedstawia się sytuacja prawna i pochodzenie dziecka?

Formalnie, w sytuacji dalszego trwania małżeństwa ojcem dziecka według prawa pozostawać będzie mąż matki i to jego dane zostaną wpisane w akcie urodzenia dziecka. To on w świetle prawa zobowiązany będzie do jego alimentacji, a także uprawniony do sprawowania pieczy nad nim.

Zgodnie bowiem z art. 62 § 1 k.r.o. ,,Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.”

 Co może zrobić domniemany ojciec, a co matka dziecka i jej nowy partner?

‍W tym przypadku konieczne staje się dokonanie sądowego zaprzeczenia ojcostwa.

Jednocześnie ze stosownym powództwem może wystąpić jedynie matka dziecka oraz jej mąż, w tym pełnoletnie dziecko, przy zachowaniu ustawowych terminów dla dokonania tej czynności.

WAŻNE ❗️Prawo nie przywiduje takiej możliwości dla ojca biologicznego.

 Co w sytuacji, w której ustawowe terminy na dokonanie tej czynności zostały przekroczone, bądź jedyną zainteresowaną w sprawie osobą pozostaje ojciec biologiczny dziecka?

Jedynym ratunkiem będzie pomoc prokuratora. Przy przekroczeniu terminów, w tym wobec braku legitymacji ojca biologicznego, należy złożyć stosowny wniosek do prokuratury - o wytoczenie przez prokuratora powództwa w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa męża matki.

W takim wniosku należy zwrócić uwagę na rolę prokuratury w ochronie praworządności oraz praw dziecka nadto bardzo przydatne może być przedstawienie dowodów wstępnych w postaci np. wyniku badania DNA na ojcostwo zleconego prywatnie, czy też dokumentów potwierdzających pozostawanie w nieformalnym związku z matką dziecka.

Wniosek ten pozostaje wolny od opłat.

Pobranie wymazu do testu na ustalenie ojcostwa odbywa się naszej placówce ;

  • w przypadku badania zleconego przez Sąd pobieram wymaz z jamy ustnej wewnętrznej policzka P. i L.,od matki, ojca lub domniemanego ojca i dziecka, zbieramy wywiad , dodatkowo na życzenie Sądu robię fotografię całej trójki.
  • w przypadku bad.prywatnego jest różnie ;czasami przychodzą  tylko ojcowie wówczas pobieramy wymaz z policzka od ojca bez udziału innych osób i np. przynosi już ze sobą np. chusteczki, zęby, łyżeczki ,włosy zapakowane już wedle życzenia oraz uzupełnia formularz na miejscu następnie odsyłamy do Centrum DNA. Badanie odbywa się sporadycznie z matką zazwyczaj bez jej udziału.
  • anonimowe zaś wg życzenia pacjenta, tu jest również  pobranie wymazu z wewnętrznej jamy ustnej 2x patyczkami ,pacjent ma obowiązek również we wcześniejszych przez 1h przed badaniem nic nie jeść , nie pić, nie palić, nie żuć gumy i uzupełnienie formularza bez podawania swoich danych.

Zdarza się czasami że o badania proszą i przynoszą materiały dziadkowie.