Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi witryny internetowej www.agiamedica.pl oraz www.agiamgroup.com Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I.Administrator

1. Administratorem danych jest Agia Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 30c zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313712, NIP: 9730939421, REGON: 080286221

II. Dane zbierane przed administratora

1. Korzystanie z witryny www.agiamedica.pl oraz www.agiamgroup.com bez konieczności podawania danych osobowych jest możliwe, tylko w zakresie uzyskiwania informacji dostępnych na stronie.
2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;
b) zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług;
c) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) dostawy produktów i obsługi reklamacji;
e) obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
f) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień;
g) obsługi procesu zapytań kierowanych przez użytkowników, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu formularza;
h) marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez użytkownika.
3. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:
a) imię;
b) nazwisko;
c) PESEL
d) adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto,kraj);
e) adres na fakturze (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
f) adres e-mail;
g) numer telefonu;
h) data urodzenia;
i) nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;
j) numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.
4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
5. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.

III Ochrona danych osobowych

1. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach.Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.
2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

IV.Pliki cookies

1. Witryna www.agiamedica.pl używa cookies . Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego.

V.Zalety plików cookies

1.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.  Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Agia Medica  w celu optymalizacji działań.

VI. Rodzaje używanych plików cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

VII. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko  do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VIII.Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.agiamedica.pl Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie www.agiamedica.pl W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatnością i polityką plików cookies,  ustaloną przez przeglądaną witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.