facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami
By Joanna Borowiecka 15.04.2020 01:13 Komentarze
W piątek i sobotę (3 i 4 kwietnia, 2020) przeprowadziliśmy kolejne badania PDIS.
Chciałbym przedstawić interesujący przypadek pacjenta z pierwotnie uogólnionym do płuc rakiem jasnokomórkowym nerki po nefrektomii (czyli po wycięciu raka nerki).
Oczywiście wszelkie dane (wg przepisów RODO) są zanonimizowane.
U pacjenta wykonano badanie PDIS jako badanie wyjściowe celem wykazania (lub nie) obecnych klasterów nowotworowych. Jak wiadomo, obecność klasterów we krwi jest skorelowana z ryzykiem wystąpienia przerzutów raka w innych narządach.
Pacjent przebył nefrektomię a wstępne badanie TK wykazało obecność przerzutów w płucach.
W badaniu wykazano obecność wielu linii klasterów nowotworowych, najlepiej widocznych w okolicy
25 sek, 70 sek, 430 sek, 530 sek, 550 sek, 670 sek, 870 sek.
(powyższe badanie wykonane przed naświetlaniem terapeutycznym krwi laserem 830 nm):
Wykonano 2x naświetlanie krwi (po 20 minut) laserem terapeutycznym 830 nm.
W kolejnym badaniu nie wykazano obecności klasterów!
Wynik badania po 2x 20 minut naświetlaniach laserem 830 nm:
(obecne są pojedyncze komórki nabłonkowe obecne w okolicach 410 sek, 600 sek, 650 sek, 660 sek).
Nie wykazano obecności klasterów komórek nowotworowych.
To świadczy o skuteczności metody niszczenia komórek raka we krwi.
Najbliższe badania wykażą, na ile ta metoda PDIS przyczyni się do wydłużenia życia (lub wyleczenia z choroby nowotworowej) pacjentom z chorobą potencjalnie przerzutową lub już przerzutową.
Powyższe wyniki budzą nadzieję na poprawę efektów diagnostyki i leczenia, ale oczywiście nie zwalniają z dalszego leczenia onkologicznego opartego o obowiązujące standardy medyczne.
Lekarze onkolodzy swoje decyzje terapeutyczne opierają o aktualne rekomendacje towarzystw medycznych takich jak:
PTOK: https://ptok.pl/strona_glowna
ESMO: https://www.esmo.org/
NCCN: https://www.nccn.org/
ASCO: https://www.asco.org/

Post Comments

* wymagane pola