facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami
By Joanna Borowiecka 11.11.2019 01:35 Komentarze
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-large;">Jako pierwsi w Polsce zapraszamy na badanie PDIS 15 i 16 listopada 2019 roku.&nbsp;</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: x-large;">Cena badania 3500 zł&nbsp;</span></strong></p>
<p class="p1"></p>
<p class="p1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">PDIS, skr&oacute;t od Photodynamic Infrared Spectoscopy czyli Fotodynamiczna Spektrofotometria w Podczerwieni.</span></span></em></p>
<p></p>
<p class="p1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Badanie PDIS jest oparte o fotodynamiczną fizykę i wysokiej jakości spektroskopię podczerwieni i pozwala wykryć pojedyńczą kom&oacute;rkę nowotworową oraz skupiska guz&oacute;w w 6l krwi.&nbsp;</span></span></em></p>
<p class="p1"></p>
<p class="p1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Badanie PDIS jest skalibrowanym badaniem skupionym na nowotworowym typie, jest to minimalnie inwazyjna forma diagnostyki na żywym organizmie , przeprowadzana poprzez analizę krwi pacjenta pod kątem CTC.</span></span></em></p>
<p class="p1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Przerzut nowotworu jest gł&oacute;wną przyczyną śmierci pacjent&oacute;w z nowotworem. Większość pacjent&oacute;w z nowotworem ( Światowa Organizacja Zdrowia 2012) nie umarła z powodu pierwotnego nowotworu (10%) tylko w wyniku przerzut&oacute;w (90%), kt&oacute;re są trudne do zdiagnozowania i wyleczenia. Często, gdy uformowane zostały przerzuty, rak jest nie do wyleczenia.&nbsp;</span></span></em></p>
<p class="p1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">CTC (z ang. Circulating Tumor Cells czyli obiegające kom&oacute;rki nowotworowe). Badania przeprowadzone nad rakiem piersi pokazały, że więcej niż 97% przerzut&oacute;w powstało z CTC.&nbsp;</span></span></em></p>
<p></p>
<p class="p1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Jeżeli chcemy zredukować śmiertelność wywołaną przez przerzuty nowotworowe musimy skupić się&nbsp;na wykrywanu CTC poprzez prawidłową diagnostykę.&nbsp;</span></span></em></p>
<p></p>
<p class="p2"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Przedstawiamy PDIS jako nowoczesną na skalę światową metodę do wykrywania CTC in vivo (u żywej osoby).&nbsp;</span></span></em></p>
<p></p>
<p class="p1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Zał&oacute;żmy, że badanie PDIS przeprowadzone zostałoby z sukcesem. Jakie byłyby korzyści?&nbsp;</span></span></em></p>
<p></p>
<ol class="ol1">
<li class="li1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Kliniczne rezultaty onkologicznych standardowych procedur takich&nbsp; jak operacja guza, chemioterapia, radioterapia zostałyby zweryfikowane i potwierdzone i mielibyśmy &ldquo; wiedź i działaj&rdquo; zamiast &ldquo;czekaj i miej nadzieje&rdquo; jako podążającą strategię kliniczną</span></span></em></li>
<li class="li1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">formacja guza w najwcześniejszej fazie ( carcinoma insitu) mogłaby być rozpoznana i leczona z minimalnym wysiłkiem&nbsp;</span></span></em></li>
<li class="li1"><em><span style="font-family: 'times new roman', times;"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">System krążenia krwi i limfy m&oacute;głby być wolny od skupisk guz&oacute;w, liczba przerzut&oacute;w i śmiertelność zostałyby obniżone a liczba pacjent&oacute;w, kt&oacute;rzy przetrwaliby OA wzrosłaby&nbsp;</span></span></em></li>
</ol>
<p></p>
<p class="p1"><span style="font-size: large; color: #000000;">Tłumaczenie artykułu, kt&oacute;ry napisał tw&oacute;rca metody prof. Detlef Schikora.&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p class="p1"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Badanie dedykowane dla pacjent&oacute;w z rozpoznanym rakiem, kt&oacute;rzy przeszli leczenie operacyjne, chemioterapię, radioterapię i chcą sprawdzić, czy leczenie skutecznie wyeliminowało kom&oacute;rki nowotworowe.</span></p>
<p></p>
<p class="p1"><strong><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Jak przeprowadzane jest badanie?</span></strong></p>
<p></p>
<p class="p1"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Przed badaniem pacjent musi zostać zakwalifikowany do badania.&nbsp;</span></p>
<p class="p1"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Badanie polega na&nbsp; wstrzyknięciu i rozprowadzeniu specjalnego preparatu, następnie trzeba poczekać ok. 20 min, po czym wprowadza się sondę działającą na zasadzie światła laserowego w paśmie podczerwieni, kt&oacute;ra analizuje krew pod kątem obecności kom&oacute;rek rakowych, wykrywając pojedyncze kom&oacute;rki jak r&oacute;wnież ich skupiska.&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p class="p1"><strong><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Korzyści z badania:</span></strong></p>
<ol class="ol1">
<li class="li1"><span style="font-size: x-large; color: #000000;"></span></li>
<li class="li1"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Odpowiedź na pytanie czy w organiźmie krążą kom&oacute;rki rakowe czy nie.&nbsp;</span></li>
<li class="li1"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Jeżeli krążą kom&oacute;rki rakowe to w jakich ilościach.&nbsp;</span></li>
<li class="li1"><span style="font-size: x-large; color: #000000;">Sonda przekazuje informacje dotyczącą wykrycia kom&oacute;rek rakowych do urządzenia, kt&oacute;re sporządza zapis graficzny, kt&oacute;ry jest następnie interpretowany przez lekarza posiadającego uprawnienia do analizy wyniku PDIS nadane przez ośrodek szkoleniowy profesora Schikory.&nbsp;</span></li>
</ol>
<p></p>
<p></p>
<p class="p1"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: x-large;">Badanie jest nowością na skalę światową i pierwszy raz zostanie przeprowadzone w Polsce 15 listopada. Cena badania wynika z tego, że preparat, kt&oacute;ry jest podawany jest drogi i sprowadzany z zagranicy. NFZ nie refunduje badania.&nbsp;</span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: large; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: large; color: #000000;">Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat badania&nbsp;<a href="https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-nowa-metoda-wykrywania-komorek-nowotworowych-kto-moze-z-tego-badania-skorzystac-zdjecia/ar/c1-14516751">https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-nowa-metoda-wykrywania-komorek-nowotworowych-kto-moze-z-tego-badania-skorzystac-zdjecia/ar/c1-14516751</a></span></p>
<p></p>

Post Comments

* wymagane pola