facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami

Hospicjum domowe

Zgłoszenia do hospicjum domowego przyjmujemy pod numerem telefonu: 665131805

 

 

Hospicjum Domowe świadczy opiekę domową nad chorymi cierpiącymi na zaawansowane, nie poddające się radykalnemu leczeniu choroby nowotworowe.

hospicjum

Opieka paliatywna obejmuje:

postępowanie objawowe (np. leczenie bólu, nudności, duszności itp.)

wsparcie psychologiczne - również rodzinie chorego.

Pierwsza wizyta lekarska ma na celu:

Wstępne rozpoznanie sytuacji i zaplanowanie dalszego postępowania (np. czy dalsza opieka będzie sprawowana w domu czy w ramach Poradni Medycyny Paliatywnej),

Wdrożenie leczenia objawowego,

Rozeznanie potrzeb pacjenta i opiekunów.

Kolejne wizyty kontrolne - są dokonywane przez pielęgniarki i lekarzy po uzgodnieniu terminu lub telefonicznie.

Konsultacje lekarskie oraz wizyty pielęgniarskie odbywają się po zgłoszeniu pacjenta do objęcia opieką.

 

Zgłoszenia dokonać może chory osobiście lub za pośrednictwem rodziny bądź opiekunów.

Przy zgłoszeniu chorego konieczne są następujące ważne dokumenty:

skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty udokumentowane rozpoznanie choroby (wynik badania histopatologicznego),

dokumentacja przebiegu choroby( karty informacyjne itp.),

informacja o przyjmowanych lekach,

dowód osobisty,

zaświadczenie o ubezpieczeniu.

 

Hospicjum Domowe nie wykonuje usług kontraktowanych przez lekarzy rodzinnych, lekarzy innych specjalności i pielęgniarki środowiskowe.