facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami

Poradnia onkologiczna

PORADNIA ONKOLOGICZNA
ZIELONA GÓRA

poradnia onkologiczna zielona góra

Lekarze przyjmujący:

lek.med. Marcin Napierała specjalista onkologii klinicznej 

Godziny otwarcia poradnii onkologicznej: 

środy od godziny 15.00 

Jako pierwsi w Polsce zapraszamy na badanie PDIS nowoczesną diagnostykę przerzutów nowotworowych. 

Kwalifikacje pacjentów do badania PDIS wykonywane są w naszej poradni onkologicznej w środy od 15.00 

Więcej informacji w zakładce PDIS  www.agiamedica.pl/pdis

Najbliższy termin badania 23 grudnia 2019 roku. 

Cena badania 3500 zł 

Kwalifikacja do badania  jest obowiązkowa i w przypadku zakwalifikowania pacjenta do badania, stanowi część zapłaty za badanie PDIS. Cena kwalifikacji do badania PDIS 150 zł, cena badania po kwalifikacji 3350 zł 

Z uwagi na wysoką cenę kontrastu podawanego podczas badania i konieczność sprowadzenia go z zagranicy, po kwalifikacji do badania pacjentów zdecydowanych na przeprowadzenie badania, obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 600 zł 

W zakładce Dla pacjentów- druki do pobrania można pobrać formularz zgody na badanie i zapoznać się z nim. 

PDIS, skrót od Photodynamic Infrared Spectoscopy czyli Fotodynamiczna Spektrofotometria w Podczerwieni.

Badanie PDIS jest oparte o fotodynamiczną fizykę i wysokiej jakości spektroskopię podczerwieni i pozwala wykryć pojedyńczą komórkę nowotworową oraz skupiska guzów w 6l krwi. 

Badanie PDIS jest skalibrowanym badaniem skupionym na nowotworowym typie, jest to minimalnie inwazyjna forma diagnostyki na żywym organizmie , przeprowadzana poprzez analizę krwi pacjenta pod kątem CTC.

Przerzut nowotworu jest główną przyczyną śmierci pacjentów z nowotworem. Większość pacjentów z nowotworem ( Światowa Organizacja Zdrowia 2012) nie umarła z powodu pierwotnego nowotworu (10%) tylko w wyniku przerzutów (90%), które są trudne do zdiagnozowania i wyleczenia. Często, gdy uformowane zostały przerzuty, rak jest nie do wyleczenia. 

CTC (z ang. Circulating Tumor Cells czyli obiegające komórki nowotworowe). Badania przeprowadzone nad rakiem piersi pokazały, że więcej niż 97% przerzutów powstało z CTC. 

Jeżeli chcemy zredukować śmiertelność wywołaną przez przerzuty nowotworowe musimy skupić się na wykrywanu CTC poprzez prawidłową diagnostykę. 

Przedstawiamy PDIS jako nowoczesną na skalę światową metodę do wykrywania CTC in vivo (u żywej osoby). 

Załóżmy, że badanie PDIS przeprowadzone zostałoby z sukcesem. Jakie byłyby korzyści? 

  1. Kliniczne rezultaty onkologicznych standardowych procedur takich  jak operacja guza, chemioterapia, radioterapia zostałyby zweryfikowane i potwierdzone i mielibyśmy “ wiedź i działaj” zamiast “czekaj i miej nadzieje” jako podążającą strategię kliniczną
  2. formacja guza w najwcześniejszej fazie ( carcinoma insitu) mogłaby być rozpoznana i leczona z minimalnym wysiłkiem 
  3. System krążenia krwi i limfy mógłby być wolny od skupisk guzów, liczba przerzutów i śmiertelność zostałyby obniżone a liczba pacjentów, którzy przetrwaliby OA wzrosłaby 

Tłumaczenie artykułu, który napisał twórca metody prof. Detlef Schikora. 

Badanie dedykowane dla pacjentów z rozpoznanym rakiem, którzy przeszli leczenie operacyjne, chemioterapię, radioterapię i chcą sprawdzić, czy leczenie skutecznie wyeliminowało komórki nowotworowe.

Jak przeprowadzane jest badanie?

Przed badaniem pacjent musi zostać zakwalifikowany do badania. 

Badanie polega na  wstrzyknięciu i rozprowadzeniu specjalnego preparatu, następnie trzeba poczekać ok. 20 min, po czym wprowadza się sondę działającą na zasadzie światła laserowego w paśmie podczerwieni, która analizuje krew pod kątem obecności komórek rakowych, wykrywając pojedyncze komórki jak również ich skupiska. 

Korzyści z badania:

  1. Odpowiedź na pytanie czy w organiźmie krążą komórki rakowe czy nie. 
  2. Jeżeli krążą komórki rakowe to w jakich ilościach. 
  3. Sonda przekazuje informacje dotyczącą wykrycia komórek rakowych do urządzenia, które sporządza zapis graficzny, który jest następnie interpretowany przez lekarza posiadającego uprawnienia do analizy wyniku PDIS nadane przez ośrodek szkoleniowy profesora Schikory. 

Badanie jest nowością na skalę światową i pierwszy raz zostanie przeprowadzone w Polsce 15 listopada. Cena badania wynika z tego, że preparat, który jest podawany jest drogi i sprowadzany z zagranicy. NFZ nie refunduje badania. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat badania https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-nowa-metoda-wykrywania-komorek-nowotworowych-kto-moze-z-tego-badania-skorzystac-zdjecia/ar/c1-14516751

Informacje o metodzie PDIS 

Jako lekarz onkolog mam świadomość naszych (lekarskich) ułomności w diagnostyce
nowotworowej.
Potrafimy (najczęściej) zdiagnozować guz jako chorobę nowotworową. Umiemy znaleźć i
nazwać chorobę, jeśli znajdziemy guz pierwotny. Potrafimy zaplanować leczenie dążące
do wyleczenia lub zaleczenia (zastopowania choroby). Po zakończonym leczeniu, jeśli nie
widać przetrwałych guzów, mówimy: leczenie jest zakończone, należy obserwować stan
organizmu, zalecamy okresowe badania kontrolne. Jeśli guzy są nadal obecne po
leczeniu, a nowotwór jest zatrzymany w rozwoju, mówimy: jest stabilizacja, oczekujemy na
dalszy rozwój choroby, zlecamy badania kontrolne a jeśli dojdzie do progresji, wtedy
podejmiemy dalsze działania.
Problem (psychologiczny) dla pacjenta pojawia się, gdy lekarz onkolog mówi: leczenie
zakończone. Teraz będziemy obserwować.
Postępowanie onkologiczne (badania diagnostyczne i obserwacja po zakończonym
leczeniu) oparte jest na standardach postępowania opracowanych w Polsce wg Polskiej
Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, w Europie wg ESMO a na
świecie wg ASCO.
www.ptok.pl
www.esmo.org
www.asco.org
Na nawrót choroby nowotworowej najczęściej nie mamy wpływu.
Najlepiej, jeśli ją wykryjemy we wczesnej fazie. Niestety zdarza się to nieczęsto,
najczęściej potrafimy wykrywać chorobę nowotworową w okresie istnienia przerzutów a
nie w okresie ich tworzenia.
PDIS jest nowatorską metodą pozwalającą stwierdzić fakt istnienia komórek (krążących
klasterów nowotworowych), które prowadzą do powstania przerzutów, czasami nawet
przed faktem ich powstania!
Badanie PDIS jest innowacyjną metodą diagnostyczną, nie ma możliwości porównania jej
do „złotego standardu” diagnostyki onkologicznej dlatego, że nie istnieje na świecie żadna
porównywalna metoda diagnostyki „in vivo” wykrywania krążących klasterów komórek
nowotworowych, które mają potencję dawania przerzutów – jest to jedyna na świecie
metoda wykrywania krążących w krwiobiegu komórek nowotworowych.
Dostępne na rynku badań medycznych metody badań krwi „in vivo” jak metoda płynnej
biopsji, pozwalają wykryć komórki nowotworowe zaabsorbowane tylko w momencie
badania lub wykrywać krążące we krwi szczątki materiału genetycznego (DNA) komórek,
co nie jest jednoznaczne z obecnością klasterów komórek nowotworowych mających
potencję dawania przerzutów!
Podstawy naukowe metody PDIS:
Badanie PDIS oparte jest na wiarygodnych podstawach naukowych.
Oryginalny artykuł opisujący metodę PDIS jest dostępny na stronie:
https://www.scitechnol.com/proceedings/photodynamic-spectroscopy-a-new-powerful-tool-
in-cancer-medicine-10943.html
W mojej opinii wykonanie badania PDIS w momencie wykrycia choroby nowotworowej
pozwoli określić ryzyko wystąpienia przerzutów u osoby, u której dostępne obecnie metody
radiologiczne (głównie TK) owych przerzutów nie wykryły. Jeśli po przebytym leczeniu nie
stwierdzi się obecności przerzutów tradycyjnymi metodami radioobrazowania a w badaniu
PDIS nie będą obecne klastery nowotworowe, ryzyko przerzutów jest nikłe.
Jeśli natomiast w badaniach radiologicznych nie stwierdzi się obecności przerzutów raka,
a badanie PDIS potwierdzi obecność klasterów nowotworowych, to ryzyko przerzutów jest
bardzo duże i należy wykonać dodatkowe badania w kierunku wznowy raka!
Jednocześnie należy powiedzieć, że obecne nie ma żadnych dowodów naukowych, że
wcześniejsze wykrycie wznowy raka u osoby chorej lub wykrycie raka u osoby zdrowej
przez metodę PDIS przekłada się na wydłużenie życia! Z uwagi na innowacyjność tej
metody diagnostycznej i krótki czas istnienia (od 2017 r.) na światowym rynku usług
medycznych – wymagane są dalsze obserwacje i badania kliniczne.
Jako lekarz praktyk, onkolog, zdecydowanie polecam PDIS jako metodę diagnostyczną
dla celów wczesnej diagnostyki wznowy raka.
lekarz onkolog, radioterapeuta, specjalista onkologii klinicznej
Podstawy naukowe będące bazą tej metody zawarte są w literaturze:
1. Zhou, LanLan et al. “Circulating Tumor Cells: Silent Predictors of Metastasis.”
F1000Research 6 (2017): F1000 Faculty Rev–1445. PMC. Web. 21 Apr. 2018.
2. Cristofanilli M, Budd GT, Ellis MJ, et al. : Circulating tumor cells, disease progression,
and survival in metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2004;351(8):781–91.
3. de Bono JS, Scher HI, Montgomery RB, et al. : Circulating tumor cells predict survival
benefit from treatment in metastatic castration-resistant prostate cancer. Clin Cancer Res.
2008;14(19):6302–9.
4. Allard WJ, Matera J, Miller MC, et al. : Tumor cells circulate in the peripheral blood of all
major carcinomas but not in healthy subjects or patients with nonmalignant diseases. Clin
Cancer Res. 2004;10(20):6897–904
5. Detection of breast cancer cells in the peripheral blood is positively correlated with
estrogen-receptor status and predicts for poor prognosis. Gaforio JJ1, Serrano MJ,
Sanchez-Rovira P, Sirvent A, Delgado-Rodriguez M, Campos M, de la Torre N, Algarra I,
Dueñas R, Lozano A. Int J Cancer. 2003 Dec 20;107(6):984-90.
6. Circulating Tumor Cells Predict Survival in Early Average-to-High Risk Breast Cancer
Patients. Brigitte Rack Christian Schindlbeck Julia Jückstock Ulrich Andergassen Philip
Hepp Thomas Zwingers Thomas W. P. Friedl Ralf Lorenz Hans Tesch Peter A. Fasching
Tanja Fehm Andreas Schneeweiss Werner Lichtenegger Matthias W. Beckmann Klaus
Friese Klaus Pantel Wolfgang Janni the SUCCESS Study Group. JNCI: Journal of the
National Cancer Institute, Volume 106, Issue 5, 1 May 2014.
7. Does the cell number 10(9) still really fit one gram of tumor tissue? Del Monte U. Cell
Cycle. 2009 Feb 1;8(3):505-6. Epub 2009 Feb 11.
8.https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis/tumor-markers-fact-
sheet
9. Serum tumor markers in breast cancer: are they of clinical value? Duffy MJ1. Clin
Chem. 2006 Mar; 52(3):345-51. Epub 2006 Jan 12.
10. Absorption spectroscopy at the ultimate quantum limit from single-photon states. R
Whittaker1, C Erven1, A Neville1, M Berry2, J L O’Brien1, H Cable1 and J C F Matthews1.
Published 2 February 2017 • © 2017 IOP Publishing Ltd and Deutsche Physikalische
Gesellschaft New Journal of Physics, Volume 19, February 2017.
11. Single-moleculespectroscopy of fluorescent proteins. Blum C1, Subramaniam V. Anal
Bioanal Chem. 2009 Jan;393(2):527-41. doi: 10.1007/s00216-008-2425-x. Epub 2008 Oct

Ustaw kierunek malejący

Ustaw kierunek malejący