facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami

Poradnia medycyny pracy

MEDYCYNA PRACY ZIELONA GÓRA

Oferta badań dla zakładów pracy i pacjentów indywidualnych z zakresu medycyny pracy:

Opieka medyczna wynikająca z Ustawy o Medycynie Pracy, badania profilaktyczne pracowników:

  • wstępne, okresowe i kontrolne, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • badanie kierowców i kandydatów na kierowców,
  • egzaminatorów i instruktorów,
  • badania profilaktyczne ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy na wysokości powyżej 3m,
  • badania profilaktyczna ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
  • badania profilaktyczne ogólnolekarskie z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy w narażeniu na działanie wibracji miejscowej lub ogólnej,
  • badanie do pozwolenia na broń.

Badania specjalistyczne:

medycyna pracy zielona góra

  • laryngologiczne,
  • neurologiczne.

Badania dodatkowe:

  • RTG klatki piersiowej

Tutaj możesz zarezerwować wizytę prywatną u lekarza specjalisty.

Prosimy o uzgodnienie terminu z rejestracją pod numerem tel. 785188300