facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami

PDIS

Jako pierwsi w Polsce zapraszamy na badanie PDIS nowoczesną diagnostykę przerzutów nowotworowych.  

Najbliższe terminy badania PDIS to 17 kwietnia 2020 (piątek).

Przed badaniem konieczna jest wcześniejsza kwalifikacja do badania. 

Więcej informacji i rejestracja 785 188 339 lub 570-252-434

Kontakt dla lekarzy 501 312 577Cena badania 3500 zł 

Cena badania wynika z tego, że preparat, który jest podawany jest drogi i sprowadzany z zagranicy. NFZ nie refunduje badania.

Kwalifikacje pacjentów do badania PDIS wykonywane są w naszej poradni onkologicznej w środy od 15.00 

 Kwalifikacja do badania  jest obowiązkowa i w przypadku zakwalifikowania pacjenta do badania, stanowi część zapłaty za badanie PDIS. Cena kwalifikacji do badania PDIS 150 zł, cena badania po kwalifikacji 3350 zł 

Oferujemy możliwość zakupu kwalifikacji do badania a następnie badania przez internet

https://www.agiamedica.pl/kwalifikacja-do-badania-pdis.html 

https://www.agiamedica.pl/badanie-pdis.html

Z uwagi na wysoką cenę kontrastu podawanego podczas badania i konieczność sprowadzenia go z zagranicy, po kwalifikacji do badania pacjentów zdecydowanych na przeprowadzenie badania, obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 600 zł 

Lekarze i pielęgniarki Agia Medica w dniach 19 i 20 grudnia 2019 roku wezmą udział w kolejnym szkoleniu w zakresie wykonywania badań i interpretacji wyników w Centrum Konsultacyjnym Medlouxx w miejscowości Wehrden na terenie Niemiec na zaproszenie prof. Detlefa Schikory, twórcy metody PDIS. 

PDIS, skrót od Photodynamic Infrared Spectoscopy czyli Fotodynamiczna Spektrofotometria w Podczerwieni.

Badanie PDIS jest oparte o fotodynamiczną fizykę i wysokiej jakości spektroskopię podczerwieni i pozwala wykryć pojedyńczą komórkę nowotworową oraz skupiska guzów w 6l krwi. 

Badanie PDIS jest skalibrowanym badaniem skupionym na nowotworowym typie, jest to minimalnie inwazyjna forma diagnostyki na żywym organizmie , przeprowadzana poprzez analizę krwi pacjenta pod kątem CTC.

Przerzut nowotworu jest główną przyczyną śmierci pacjentów z nowotworem. Większość pacjentów z nowotworem ( Światowa Organizacja Zdrowia 2012) nie umarła z powodu pierwotnego nowotworu (10%) tylko w wyniku przerzutów (90%), które są trudne do zdiagnozowania i wyleczenia. Często, gdy uformowane zostały przerzuty, rak jest nie do wyleczenia. 

CTC (z ang. Circulating Tumor Cells czyli obiegające komórki nowotworowe). Badania przeprowadzone nad rakiem piersi pokazały, że więcej niż 97% przerzutów powstało z CTC. 

Jeżeli chcemy zredukować śmiertelność wywołaną przez przerzuty nowotworowe musimy skupić się na wykrywanu CTC poprzez prawidłową diagnostykę. 

Przedstawiamy PDIS jako nowoczesną na skalę światową metodę do wykrywania CTC in vivo (u żywej osoby). 

Załóżmy, że badanie PDIS przeprowadzone zostałoby z sukcesem. Jakie byłyby korzyści? 

  1. Kliniczne rezultaty onkologicznych standardowych procedur takich  jak operacja guza, chemioterapia, radioterapia zostałyby zweryfikowane i potwierdzone i mielibyśmy “ wiedź i działaj” zamiast “czekaj i miej nadzieje” jako podążającą strategię kliniczną
  2. formacja guza w najwcześniejszej fazie ( carcinoma insitu) mogłaby być rozpoznana i leczona z minimalnym wysiłkiem 
  3. System krążenia krwi i limfy mógłby być wolny od skupisk guzów, liczba przerzutów i śmiertelność zostałyby obniżone a liczba pacjentów, którzy przetrwaliby OA wzrosłaby 

Tłumaczenie artykułu, który napisał twórca metody prof. Detlef Schikora. 

Badanie dedykowane dla pacjentów z rozpoznanym rakiem, którzy przeszli leczenie operacyjne, chemioterapię, radioterapię i chcą sprawdzić, czy leczenie skutecznie wyeliminowało komórki nowotworowe.

Jak przeprowadzane jest badanie?

Przed badaniem pacjent musi zostać zakwalifikowany do badania. 

Badanie polega na  wstrzyknięciu i rozprowadzeniu specjalnego preparatu, następnie trzeba poczekać ok. 20 min, po czym wprowadza się sondę działającą na zasadzie światła laserowego w paśmie podczerwieni, która analizuje krew pod kątem obecności komórek rakowych, wykrywając pojedyncze komórki jak również ich skupiska. 

Korzyści z badania:

  1. Odpowiedź na pytanie czy w organiźmie krążą komórki rakowe czy nie. 
  2. Jeżeli krążą komórki rakowe to w jakich ilościach. 
  3. Sonda przekazuje informacje dotyczącą wykrycia komórek rakowych do urządzenia, które sporządza zapis graficzny, który jest następnie interpretowany przez lekarza posiadającego uprawnienia do analizy wyniku PDIS nadane przez ośrodek szkoleniowy profesora Schikory. 

Badanie jest nowością na skalę światową i pierwszy  w Polsce zostało przeprowadzone 15 listopada, w przychodni Agia Medica.

Cena badania wynika z tego, że preparat, który jest podawany jest drogi i sprowadzany z zagranicy. NFZ nie refunduje badania. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat badania https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-nowa-metoda-wykrywania-komorek-nowotworowych-kto-moze-z-tego-badania-skorzystac-zdjecia/ar/c1-14516751

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania 

Q: Co to jest PDIS?

A: PDIS jest metodą diagnostyczną pozwalającą wykrywać komórki nowotworowe we krwi. PDIS jest obecnie jedyną na świecie metodą diagnostyczną „in vivo” służącą do wykrywania komórek nowotworowych (zarówno pojedynczych jak i „zlepów” komórek nowotworowych czyli tzw. klasterów) krążących we krwi. Pojedyncze komórki nowotworowe wydają się nie stanowić zagrożenia dla pacjenta, jednak obecność klasterów komórek nowotworowych niesie ze sobą bardzo duże ryzyko powstawania przerzutów nowotworowych drogą krwi już we wczesnej fazie choroby nowotworowej mimo nawet małego guza pierwotnego.

Q: Czy PDIS wykrywa zawsze chorobę nowotworową?

A: Niestety nie. Tak jak badanie TK lub PET wykrywa guzy w organizmie ale nie wykrywa krążących komórek raka, tak PDIS wykrywa krążące komórki mogące dać przerzuty, ale nie wykrywa obecnych już przerzutów. To są badania uzupełniające się.

Q: Po co robić badanie PDIS skoro nie wykrywa obecnych przerzutów raka?

A: Badanie PDIS służy do oceny, czy guz pierwotny lub wtórny daje lub może dać przerzuty drogą krwi. Jeśli przed leczeniem chemioterapią wykonamy to badanie i stwierdzimy obecność klasterów we krwi, a po leczeniu tych kasterów nie będzie, to ryzyko rozsiewu jest znacząco mniejsze. To badanie pozwoli nam ocenić, czy ryzyko przerzutów jest duże lub małe.

Q: Czy wykonanie badania PDIS ma sens na początku mojej choroby nowotworowej, po leczeniu czy kiedy?

A: Badanie ma sens w sytuacji, gdy:

• leczymy raka w jego miejscowym zaawansowaniu: przed chemioterapią, aby ocenić, czy są klastery we krwi i możliwe są przerzuty, a leczenie chemioterapią ma umożliwić leczenie chirurgiczne; badanie po chemioterapii a przed leczeniem chirurgicznym - może pomóc podjąć decyzję o dalszym leczeniu;

• u pacjentów z chorobą przerzutową, po stwierdzeniu w pierwszym badaniu przed chemioterapią obecnych klasterów, kolejne badanie w trakcie chemioterapii może potwierdzić (lub zanegować) skuteczność chemioterapii i zmienić leczenie;

• w kontroli po leczeniu, gdy badania wykonywane standardowo (rezonans, tomograf, mammografia, pet-ct) nie wykrywają nawrotu raka, badanie PDIS może powiedzieć, czy choroba jest aktywna;

Q: Kiedy nie warto lub nie ma sensu wykonywać badania?

A: Badanie PDIS wykrywa komórki nowotworowe nabłonkowe. Nie udowodniono, aby wykrywanie komórek czerniaka skóry, błon śluzowych czy mięsaków było przydatne w diagnostyce tych nowotworów. Obecnie nie proponuje się chorym z tymi nowotworami badań PDIS. 

Q: Jak wygląda badanie?

A: Badanie trwa około 40-45 minut, składa się z etapu dożylnej infuzji barwnika Lipo-ICG (liposomalna postać zieleni indocyjaninowej) przez wenflon założony do żyły na przedramieniu trwającej około 20 minut a następnie właściwe badanie krwi (przez ten sam wenflon) również trwające około 20 minut. Jest to czas w którym cała obecna w krwiobiegu krew przepłynie w okolicy czujnika spektrometru.

Q: Co jest dla mnie niekorzystne / niebezpieczne w tym badaniu?

A: Potencjalne niebezpieczeństwa wynikające z badania PDIS:

1. Założenie wenflonu do żyły

2. Wykorzystanie światła laserowego

3. Podanie Lipo-ICG

Ad. 1. Założenie (wkłucie) wenflonu do żyły jest procedurą mało inwazyjną, związaną jednak z przerwaniem ciągłości skóry. U pacjenta leczonego chemioterapią często dochodzi do stanów zapalnych żył z ich następczym włóknieniem. U niektórych pacjentów proces ten jest tak nasilony, że nie uda się założyć wenflonu lub utrzymać go w żyle przez cały czas badania (żyła może „pęknąć”). Mimo dołożonych starań i zachowaniu pełnej aseptyki, przerwanie ciągłości skóry może spowodować wniknięcie do krwi lub tkanki podskórnej bakterii lub wirusów i możliwe jest wytworzenie się stanu zapalnego.

Ad. 2. Laser wykorzystywany w badaniu PDIS ma moc 10 mW i jest zakwalifikowany do klasy IIa co oznacza, że jest bezpieczny dla pacjenta i osoby wykonującej badanie, nie są niezbędne okulary ochronne ale z uwagi na fakt, że badanie odbywa się w zaciemnionym pomieszczeniu, nie zaleca się bezpośredniego patrzenia na źródło emisji lasera.

Ad. 3. Zieleń indocyjaninowa jest bezpiecznym dla człowieka barwnikiem wykorzystywanym od wielu lat w badaniach przepływu krwi np. przez naczyniówkę oka, przez serce czy wątrobę. Jednak jak każda substancja może wywoływać działania uboczne.

Q: Kiedy nie zaleca się tego badania z uwagi na inne schorzenia lub przyjmowane leki?

A: Nie zaleca się podawania Lipo-ICG w przypadku:

• znanego uczulenia na zieleń indycyjaninową, na jod lub jodynę;

• w przypadku chorób tarczycy w stanie nadczynności tarczycy;

Szczególną uwagę należy zachować u osób z:

• niewydolnością nerek

• niewydolnością wątroby

• w odstępie 2 tygodni przed i po badaniu scyntygrafii tarczycy

• u kobiet w ciąży lub karmiących piersią Lipo-ICG może wchodzić w interakcje z lekami wymienionymi niżej: leki przeciwpadaczkowe; haloperidol; morfina; metadon; nitrofurantoina; loperamid; metamizol; fenobarbital; fenylbutazon; probenecid; ryfampicyna; wodorosiarczyn sodu (E222) podawany dożylnie – nie zaleca się łączenia w/w leków z barwnikiem Lipo-ICG.

Q: Jakie są możliwe działania uboczne badania?

A: Są one praktycznie widoczne tylko z podaniem barwnika. Możliwe efekty uboczne podania Lipo-ICG: Mimo, że barwnik jest dobrze tolerowany, jak w każdej sytuacji mogą pojawić się ciężkie reakcje alergiczne (występują one bardzo rzadko, mniej niż jeden przypadek na 10 tysięcy pacjentów). Objawiać się mogą jako: - ucisk w gardle; - swędząca skóra; - poplamiona skóra; - wysypka pokrzywowa; - skurcz tętnicy wieńcowej; - obrzęk twarzy; - trudności w oddychaniu; - ucisk i / lub ból w klatce piersiowej; - szybsze bicie serca; - spadek ciśnienia krwi i duszność; - niewydolność serca (zatrzymanie akcji serca); - niepokój; - mdłości (nudności); - uczucie ciepła; - uderzenia gorąca z zaczerwienieniem skóry;

Q: Jakie jest leczenie w razie wystąpienia działań ubocznych?

A: Leczeniem z wyboru jest podanie adrenaliny lub hydrokortizonu lub leku antyhistaminowego w formie iniekcji.

Q: Choruję na cukrzycę, czy jest to przeciwwskazanie do badania?

A: Barwnik podawany jest w 100 ml 5 % glukozy. Odpowiada to przyjęciu 5 gramów glukozy. Jest to równoważne wypiciu około 50 ml popularnego napoju gazowanego słodzonego cukrem lub spożyciu 1 łyżeczki cukru. Może to spowodować niewielkie zwiększenie poziomu glukozy we krwi nieistotne zdrowotnie.

Informacje o metodzie PDIS 

Jako lekarz onkolog mam świadomość naszych (lekarskich) ułomności w diagnostyce

nowotworowej.

Potrafimy (najczęściej) zdiagnozować guz jako chorobę nowotworową. Umiemy znaleźć i

nazwać chorobę, jeśli znajdziemy guz pierwotny. Potrafimy zaplanować leczenie dążące

do wyleczenia lub zaleczenia (zastopowania choroby). Po zakończonym leczeniu, jeśli nie

widać przetrwałych guzów, mówimy: leczenie jest zakończone, należy obserwować stan

organizmu, zalecamy okresowe badania kontrolne. Jeśli guzy są nadal obecne po

leczeniu, a nowotwór jest zatrzymany w rozwoju, mówimy: jest stabilizacja, oczekujemy na

dalszy rozwój choroby, zlecamy badania kontrolne a jeśli dojdzie do progresji, wtedy

podejmiemy dalsze działania.

Problem (psychologiczny) dla pacjenta pojawia się, gdy lekarz onkolog mówi: leczenie

zakończone. Teraz będziemy obserwować.

Postępowanie onkologiczne (badania diagnostyczne i obserwacja po zakończonym

leczeniu) oparte jest na standardach postępowania opracowanych w Polsce wg Polskiej

Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, w Europie wg ESMO a na

świecie wg ASCO.

www.ptok.pl

www.esmo.org

www.asco.org

Na nawrót choroby nowotworowej najczęściej nie mamy wpływu.

Najlepiej, jeśli ją wykryjemy we wczesnej fazie. Niestety zdarza się to nieczęsto,

najczęściej potrafimy wykrywać chorobę nowotworową w okresie istnienia przerzutów a

nie w okresie ich tworzenia.

PDIS jest nowatorską metodą pozwalającą stwierdzić fakt istnienia komórek (krążących

klasterów nowotworowych), które prowadzą do powstania przerzutów, czasami nawet

przed faktem ich powstania!

Badanie PDIS jest innowacyjną metodą diagnostyczną, nie ma możliwości porównania jej

do „złotego standardu” diagnostyki onkologicznej dlatego, że nie istnieje na świecie żadna

porównywalna metoda diagnostyki „in vivo” wykrywania krążących klasterów komórek

nowotworowych, które mają potencję dawania przerzutów – jest to jedyna na świecie

metoda wykrywania krążących w krwiobiegu komórek nowotworowych.

Dostępne na rynku badań medycznych metody badań krwi „in vivo” jak metoda płynnej

biopsji, pozwalają wykryć komórki nowotworowe zaabsorbowane tylko w momencie

badania lub wykrywać krążące we krwi szczątki materiału genetycznego (DNA) komórek,

co nie jest jednoznaczne z obecnością klasterów komórek nowotworowych mających

potencję dawania przerzutów!

Podstawy naukowe metody PDIS:

Badanie PDIS oparte jest na wiarygodnych podstawach naukowych.

Oryginalny artykuł opisujący metodę PDIS jest dostępny na stronie:

https://www.scitechnol.com/proceedings/photodynamic-spectroscopy-a-new-powerful-tool-

in-cancer-medicine-10943.html

W mojej opinii wykonanie badania PDIS w momencie wykrycia choroby nowotworowej

pozwoli określić ryzyko wystąpienia przerzutów u osoby, u której dostępne obecnie metody

radiologiczne (głównie TK) owych przerzutów nie wykryły. Jeśli po przebytym leczeniu nie

stwierdzi się obecności przerzutów tradycyjnymi metodami radioobrazowania a w badaniu

PDIS nie będą obecne klastery nowotworowe, ryzyko przerzutów jest nikłe.

Jeśli natomiast w badaniach radiologicznych nie stwierdzi się obecności przerzutów raka,

a badanie PDIS potwierdzi obecność klasterów nowotworowych, to ryzyko przerzutów jest

bardzo duże i należy wykonać dodatkowe badania w kierunku wznowy raka!

Jednocześnie należy powiedzieć, że obecne nie ma żadnych dowodów naukowych, że

wcześniejsze wykrycie wznowy raka u osoby chorej lub wykrycie raka u osoby zdrowej

przez metodę PDIS przekłada się na wydłużenie życia! Z uwagi na innowacyjność tej

metody diagnostycznej i krótki czas istnienia (od 2017 r.) na światowym rynku usług

medycznych – wymagane są dalsze obserwacje i badania kliniczne.

Jako lekarz praktyk, onkolog, zdecydowanie polecam PDIS jako metodę diagnostyczną

dla celów wczesnej diagnostyki wznowy raka.

lekarz onkolog, radioterapeuta, specjalista onkologii klinicznej

Podstawy naukowe będące bazą tej metody zawarte są w literaturze:

1. Zhou, LanLan et al. “Circulating Tumor Cells: Silent Predictors of Metastasis.”

F1000Research 6 (2017): F1000 Faculty Rev–1445. PMC. Web. 21 Apr. 2018.

2. Cristofanilli M, Budd GT, Ellis MJ, et al. : Circulating tumor cells, disease progression,

and survival in metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2004;351(8):781–91.

3. de Bono JS, Scher HI, Montgomery RB, et al. : Circulating tumor cells predict survival

benefit from treatment in metastatic castration-resistant prostate cancer. Clin Cancer Res.

2008;14(19):6302–9.

4. Allard WJ, Matera J, Miller MC, et al. : Tumor cells circulate in the peripheral blood of all

major carcinomas but not in healthy subjects or patients with nonmalignant diseases. Clin

Cancer Res. 2004;10(20):6897–904

5. Detection of breast cancer cells in the peripheral blood is positively correlated with

estrogen-receptor status and predicts for poor prognosis. Gaforio JJ1, Serrano MJ,

Sanchez-Rovira P, Sirvent A, Delgado-Rodriguez M, Campos M, de la Torre N, Algarra I,

Dueñas R, Lozano A. Int J Cancer. 2003 Dec 20;107(6):984-90.

6. Circulating Tumor Cells Predict Survival in Early Average-to-High Risk Breast Cancer

Patients. Brigitte Rack Christian Schindlbeck Julia Jückstock Ulrich Andergassen Philip

Hepp Thomas Zwingers Thomas W. P. Friedl Ralf Lorenz Hans Tesch Peter A. Fasching

Tanja Fehm Andreas Schneeweiss Werner Lichtenegger Matthias W. Beckmann Klaus

Friese Klaus Pantel Wolfgang Janni the SUCCESS Study Group. JNCI: Journal of the

National Cancer Institute, Volume 106, Issue 5, 1 May 2014.

7. Does the cell number 10(9) still really fit one gram of tumor tissue? Del Monte U. Cell

Cycle. 2009 Feb 1;8(3):505-6. Epub 2009 Feb 11.

8.https://www.cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/diagnosis/tumor-markers-fact-

sheet

9. Serum tumor markers in breast cancer: are they of clinical value? Duffy MJ1. Clin

Chem. 2006 Mar; 52(3):345-51. Epub 2006 Jan 12.

10. Absorption spectroscopy at the ultimate quantum limit from single-photon states. R

Whittaker1, C Erven1, A Neville1, M Berry2, J L O’Brien1, H Cable1 and J C F Matthews1.

Published 2 February 2017 • © 2017 IOP Publishing Ltd and Deutsche Physikalische

Gesellschaft New Journal of Physics, Volume 19, February 2017.

11. Single-moleculespectroscopy of fluorescent proteins. Blum C1, Subramaniam V. Anal

Bioanal Chem. 2009 Jan;393(2):527-41. doi: 10.1007/s00216-008-2425-x. Epub 2008 Oct